Paket K15

Paket K15

Dozvoljeni broj klijenata u ovom paketu

do 15

Cena za prvog korisnika (korisnik obrađuje podatke klijenata)

30 EUR

Cena za svakog sledećeg korisnika (korisnik obrađuje podatke klijenata)

15 EUR

Povećanje broja klijenata

prelazak na K30

Naknada se plaća mesečno
Cene su bez PDV-a

Obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa