Paketi za knjigovođe

Paketi za knjigovođe

Najprodavaniji paket

Maksimalni broj klijenata

(broj poslodavaca koji se mogu administrirati putem aplikacije)

15

30

60

Mesečna naknada za jednog korisnika

(korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka)

30 EUR

60 EUR

120 EUR

Povećanje broja klijenata

Prelazak na K30

Prelazak na K60

Paket 


10 klijenata = 20 EUR

Zatraži ponudu

Naknada se plaća mesečno
Za Srbiju : Cene su bez PDV-a i obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

Ugovorna obaveza je 24 meseca

Pregled funkcionalnosti…

Najprodavaniji paket


POSLODAVAC

Uvoz i izvoz podataka o zaposlenima iz excel tabela

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

Organizacioni delovi, smene i lokacije + upload dokumenata poslodavca

Prilagođavanje šablona-dokumenata koje koristi aplikacija

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Email obaveštenja o isteku odsustva

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole


SISTEMATIZACIJA

Radna mesta sa opisom poslova i šifrarnicima(SRB)

Izvoz podataka u excel format


KANDIDATI

Administracija podataka o kandidatima + upload dokumenata kandidata

Izvoz podataka u excel format


ZAPOSLENI

Administracija podataka o zaposlenima + upload dokumenata zaposlenih

Izrada dokumenata o radnom odnosu (ugovori, aneksi, sporazum i rešenja) i odsustvima (rešenja) na osnovu šablona

Kolektivno produženje ugovora o radu na određeno vreme + izrada dokumenta na osnovu šablona

Kolektivni odmor + izrada dokumenta na osnovu šablona

Izvoz podataka u excel format

Treninzi i obuke + izrada dokumenta na osnovu šablona

Zaduženje opreme + izrada dokumenta na osnovu šablona

Dozvole, knjižice i pregledi + izrada dokumenta na osnovu šablona

Kazne i nagrade + izrada dokumenta na osnovu šablona

Prekovremeni rad + izrada dokumenta na osnovu šablona

Troškovi zaposlenih + izrada dokumenta na osnovu šablona


EVIDENCIJA RADA

Prijava za rad - evidentiranje dolaska, odlaska, privatnog izlaska, službenog izlaska i pauze

Raspored rada - određivanje trajanja rada u okviru perioda iz prijave rada (pojedinačna izrada karneta)

Masovna prijava - masovna izrada karneta za više zaposlenih za jedan ili više dana

Mesečni i Dnevni karnet

Mesečna Rekapitulacija - automatska klasifikacija evidentiranih sati rada i odsustava na zakonske kategorije - dnevni rad, noćni rad, prekovremeni rad itd.

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

Plan rada - planiranje rada po nedeljama i definisanje radnih dana 


IZVEŠTAJI

- svi izveštaji imaju opciju Izvoz podataka u excel format

Zaposleni - pregled 

Zaposleni - godišnji odmori 

Zaposleni - istek ugovora 

Zaposleni - odsustva 

Zaposleni - promene u radnom odnosu 

Zaposleni - neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Zaposleni - zarada

Zaposleni - zaduženja

Zaposleni - treninzi i obuke

Zaposleni - dozvole, knjižice i pregledi

Zaposleni - troškovi

Zaposleni - kazne i nagrade

Prijava za rad - pregled

Prijava za rad - prijavljeni bez rasporeda

Raspored rada - kašnjenje sa odjavom

Raspored rada - kašnjenje sa prijavom

Raspored rada - dnevnik rada