Paketi za knjigovođe

Paketi za knjigovođe

Najprodavaniji paket

Maksimalni broj klijenata

(broj poslodavaca koji se mogu administrirati putem aplikacije u okviru paketa)

15

30

60

Mesečna naknada za jednog korisnika

(korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka)

30 EUR

60 EUR

120 EUR

Povećanje broja klijenata

Prelazak na K30

Prelazak na K60

Paket 


10 klijenata = 20 EUR

Zatraži ponudu

Naknada se plaća mesečno
Za Srbiju : Cene su bez PDV-a i obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

Ugovorna obaveza je 24 meseca

Pregled funkcionalnosti…

Najprodavaniji paket


POSLODAVAC

Uvoz i izvoz podataka o zaposlenima iz excel tabela

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

Organizacioni delovi, smene i lokacije + upload dokumenata poslodavca

Prilagođavanje šablona-dokumenata koje koristi aplikacija

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Email obaveštenja o isteku odsustva

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole

Timovi


SISTEMATIZACIJA

Radna mesta sa opisom poslova i šifrarnicima(SRB)

Izvoz podataka u excel format


KANDIDATI

Administracija podataka o kandidatima + upload dokumenata kandidata

Izvoz podataka u excel format


ZAPOSLENI

Administracija podataka o zaposlenima + upload dokumenata zaposlenih

Izrada dokumenata o radnom odnosu (ugovori, aneksi, sporazum i rešenja) i odsustvima (rešenja) na osnovu šablona

Kolektivno produženje ugovora o radu na određeno vreme + izrada dokumenta na osnovu šablona

Kolektivni odmor + izrada dokumenta na osnovu šablona

Izvoz podataka u excel format

GDPR

Treninzi i obuke + izrada dokumenta na osnovu šablona

Ocena rada

Zaduženje opreme + izrada dokumenta na osnovu šablona

Dozvole, knjižice i pregledi + izrada dokumenta na osnovu šablona

Kazne i nagrade + izrada dokumenta na osnovu šablona

Prekovremeni rad + izrada dokumenta na osnovu šablona

Troškovi zaposlenih + izrada dokumenta na osnovu šablona


EVIDENCIJA RADA

Prijava za rad - evidentiranje dolaska, odlaska, privatnog izlaska, službenog izlaska i pauze

Raspored rada - određivanje trajanja rada u okviru perioda iz prijave rada (pojedinačna izrada karneta)

Masovna prijava - masovna izrada karneta za više zaposlenih za jedan ili više dana

Mesečni i Dnevni karnet

Mesečna Rekapitulacija - automatska klasifikacija evidentiranih sati rada i odsustava na zakonske kategorije - dnevni rad, noćni rad, prekovremeni rad itd.

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

Plan rada - planiranje rada po nedeljama i definisanje radnih dana 


IZVEŠTAJI

- svi izveštaji imaju opciju Izvoz podataka u excel format

Zaposleni - pregled 

Zaposleni - godišnji odmori 

Zaposleni - istek ugovora 

Zaposleni - odsustva 

Zaposleni - promene u radnom odnosu 

Zaposleni - neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Zaposleni - zarada

Zaposleni - zaduženja

Zaposleni - treninzi i obuke

Zaposleni - dozvole, knjižice i pregledi

Zaposleni - ocena rada

Zaposleni - troškovi

Zaposleni - kazne i nagrade

Prijava za rad - pregled

Prijava za rad - prijavljeni bez rasporeda

Raspored rada - kašnjenje sa odjavom

Raspored rada - kašnjenje sa prijavom

Raspored rada - dnevnik rada