Paket Mini

Paket Mini

Cena za prvog korisnika

17 EUR

Cena za svakog dodatnog korisnika

8,5 EUR

Rad sa više firmi (cena za svaku dodatnu firmu)

Ne

Logovanje zaposlenih (cena po zaposlenom)

Ne

Logovanje zaposlenih (cena za svakog dodatnog korisnika kojii odobrava odsustvo)

Ne

Naknada se plaća mesečno
Cene su bez PDV-a

Obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

PREGLED FUNKCIJA U PAKETU - MINI

MODUL - POSLODAVAC

Da

Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima

Ne

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

Ne

Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca

Da

Pregled i izmena šablona dokumenata

Ne

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Da

Email obaveštenja o isteku odsustva

Da

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole

Ne

MODUL - SISTEMATIZACIJA

Da

Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima

Da

Pregled i izvoz u Excel radnih mesta

Da

MODUL - KANDIDATI

Ne

Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV)

Ne

Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima

Ne

MODUL - ZAPOSLENI

Da

Dodavanje zaposlenih

Da

Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima, Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa, Rešenja za odsustva

Da

Kolektivno produženje

Ne

Kolektivni odmor

Ne

Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel

Da

Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta

Ne

Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop) + izrada dokumenta zaduženje/razaduženje

Ne

Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima

Ne

Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama

Ne

Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta

Ne

Vođenje evidencijama o troškovima (npr. odlazak i dolazak sa rada...) + izrada dokumenata

Ne

MODUL - EVIDENCIJA RADA

Ne

Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu

Ne

Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih)

Ne

Mesečni karnet

Ne

Dnevni karnet

Ne

Rekapitulacija

Ne

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

Ne

Plan rada

Ne

MODUL - IZVEŠTAJI

Da

Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih)

Da

Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora)

Da

Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu)

Da

Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste)

Ne

Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu)

Ne

Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Ne

Zaposleni – zarada

Ne

Zaposleni – zaduženja

Ne

Zaposleni – treninzi i obuke

Ne

Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi

Ne

Zaposleni - troškovi

Ne

Zaposleni – kazne i nagrade

Ne

Prijava za rad – pregled

Ne

Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda

Ne

Raspored rada – kašnjenje sa odjavom

Ne

Raspored rada – kašnjenje sa prijavom

Ne

Raspored rada – Dnevnik rada

Ne