Pregled funkcionalnosti po paketima

Pregled funkcionalnosti po paketima

PREGLED FUNKCIONALNOSTI

Mini

Standard

Premium

MODUL - POSLODAVAC

Da

Da

Da

Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima

Ne

Da

Da

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

Ne

Da

Da

Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca

Da

Da

Da

Pregled i izmena šablona dokumenata

Ne

Da

Da

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Da

Da

Da

Email obaveštenja o isteku odsustva

Da

Da

Da

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole

Ne

Da

Da

MODUL - SISTEMATIZACIJA

Da

Da

Da

Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima

Da

Da

Da

Pregled i izvoz u Excel radnih mesta

Da

Da

Da

MODUL - KANDIDATI

Ne

Da

Da

Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV)

Ne

Da

Da

Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima

Ne

Da

Da

MODUL - ZAPOSLENI

Da

Da

Da

Dodavanje zaposlenih

Da

Da

Da

Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima,
Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa,
Rešenja za odsustva

Da

Da

Da

Kolektivno produženje

Ne

Da

Da

Kolektivni odmor

Ne

Da

Da

Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel

Da

Da

Da

Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta

Ne

Da

Da

Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop)
+ izrada dokumenta zaduženje/razaduženje

Ne

Da

Da

Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima

Ne

Da

Da

Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama

Ne

Da

Da

Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta

Ne

Da

Da

Vođenje evidencijama o troškovima (npr. odlazak i dolazak sa rada...) + izrada dokumenata

Ne

Da

Da

MODUL - EVIDENCIJA RADA

Ne

Da

Da

Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu

Ne

Da

Da

Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih)

Ne

Da

Da

Mesečni karnet

Ne

Da

Da

Dnevni karnet

Ne

Da

Da

Rekapitulacija

Ne

Da

Da

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

Ne

Da

Da

Plan rada

Ne

Ne

Da

MODUL - IZVEŠTAJI

Da

Da

Da

Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih)

Da

Da

Da

Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora)

Da

Da

Da

Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu)

Da

Da

Da

Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste)

Ne

Da

Da

Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu)

Ne

Da

Da

Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Ne

Da

Da

Zaposleni – zarada

Ne

Da

Da

Zaposleni – zaduženja

Ne

Da

Da

Zaposleni – treninzi i obuke

Ne

Da

Da

Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi

Ne

Da

Da

Zaposleni - troškovi

Ne

Da

Da

Zaposleni – kazne i nagrade

Ne

Da

Da

Prijava za rad – pregled

Ne

Ne

Da

Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda

Ne

Ne

Da

Raspored rada – kašnjenje sa odjavom

Ne

Ne

Da

Raspored rada – kašnjenje sa prijavom

Ne

Ne

Da

Raspored rada – Dnevnik rada

Ne

Ne

Da