Paket Premium

Paket Premium

Cena za prvog korisnika

85 EUR

Cena za svakog dodatnog korisnika

42,5 EUR

Rad sa više firmi (cena za svaku dodatnu firmu)

42,5 EUR


Logovanje zaposlenih (cena po zaposlenom)

0,4 EUR

Logovanje zaposlenih (cena za svakog dodatnog korisnika kojii odobrava odsustvo)

17 EUR


Naknada se plaća mesečno
Cene su bez PDV-a

Obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

PREGLED FUNKCIJA U PAKETU - PREMIUM

MODUL - POSLODAVAC

Da

Uvoz podataka i izvoz podataka o zaposlenima

Da

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

Da

Dodavanje organizacionih delova, smena, lokacija, dokumenata poslodavca

Da

Pregled i izmena šablona dokumenata

Da

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Da

Email obaveštenja o isteku odsustva

Da

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole

Da

MODUL - SISTEMATIZACIJA

Da

Dodavanje, izmena i brisanje radnih mesta sa integrisanim šifrarnicima

Da

Pregled i izvoz u Excel radnih mesta

Da

MODUL - KANDIDATI

Da

Unos i pregled podataka o kandidatima + mogućnost dodavanja fajlova (CV)

Da

Pregled i izvoz u Excel informacija o kandidatima

Da

MODUL - ZAPOSLENI

Da

Dodavanje zaposlenih

Da

Izrada Ugovora o radu, Ugovora o PP poslovima, Ugovora o dopunskom radu, Aneksa, Dokumenata za prestanak radnog odnosa, Rešenja za odsustva

Da

Kolektivno produženje

Da

Kolektivni odmor

Da

Kreiranje mini izveštaja putem filtera i izvoz u excel

Da

Vođenje evidencija o Treninzima i obukama + izrada dokumenta

Da

Vođenje evidencija o Zaduženjima (moblini telefon, radna oprema, laptop) + izrada dokumenta zaduženje/razaduženje

Da

Vođenje evidencija o Dozvolama, knjižicama i pregledima

Da

Vođenje evidencija o Kaznama i nagradama

Da

Vođenje evidencija o Prekovremenom radu + izrada dokumenta

Da

Vođenje evidencijama o troškovima (npr. odlazak i dolazak sa rada...) + izrada dokumenata

Da

MODUL - EVIDENCIJA RADA

Da

Prijava za rad i Raspored rada za pojedinačnu prijavu

Da

Masovna prijava (izrada karneta za jedan ili veći broj dana za više zaposlenih)

Da

Mesečni karnet

Da

Dnevni karnet

Da

Rekapitulacija

Da

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

Da

Plan rada

Da

MODUL - IZVEŠTAJI

Da

Zaposleni – pregled (pregled i filtriranje svih zaposlenih)

Da

Zaposleni – godišnji odmori (pregled iskorišćenih godišnjih odmora)

Da

Zaposleni – istek ugovora (pregled zaposlenih kojima ističe ugovor o radu)

Da

Zaposleni – odsustva (pregled zaposlenih koji su u zadataom periodu bili na odsustvu bilo koje vrste)

Da

Zaposleni – promene u radnom odnosu (pregled promena zasnivanje/produžetak/prestanak u zadatom periodu)

Da

Zaposleni – neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Da

Zaposleni – zarada

Da

Zaposleni – zaduženja

Da

Zaposleni – treninzi i obuke

Da

Zaposleni – dozvole, knjižice i pregledi

Da

Zaposleni - troškovi

Da

Zaposleni – kazne i nagrade

Da

Prijava za rad – pregled

Da

Prijava za rad – prijavljeni bez rasporeda

Da

Raspored rada – kašnjenje sa odjavom

Da

Raspored rada – kašnjenje sa prijavom

Da

Raspored rada – Dnevnik rada

Da