Paketi za firme

Paketi za firme

Najprodavaniji paket

Broj zaposlenih 

(broj zaposlenih koji se mogu administrirati putem aplikacije)

max 10

max 100

Neograničeno

Preporuka za firme sa 400+ zasposlenih

700 EUR

  • Neograničen broj zaposlenih

  • Neograničen broj korisnika

  • Neograničen broj firmi

  • Neograničen broj verifikatora

  • Bez naknade po zaposlenom za zahteve

  • Bez naknade za integraciju sa uređajima

  • Podrška po meri klijenta

  • Besplatni saveti za implementaciju

  • Besplatni webinari MojSavetnik.rs

  • 50% popusta na radionice MojSavetnik.rs

Cena za prvog korisnika (admin)

(korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka)

17 EUR

42 EUR

85 EUR

Cena za dodatnog korisnika (admin)

(korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka)

42 EUR

42,5 EUR

Rad sa više poslodavaca

(cena za svakog dodatnog poslodavca)

42,5 EUR

Podnošenje zahteva za odsustvo od strane zaposlenih

(cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo preko aplikacije)

0,4 EUR

Cena za verifikatora - korisnika koji  odobrava odsustvo

(ovaj korisnik se naplaćuje samo ako nije obuhvaćen korisniicma adminima )

17 EUR

Integracija sa uređajima za čekiranje  Erviko i Cosec/Matrix

(cena za aktiviranje usluge)

30 EUR

+ 6 EUR/uređaj

Naknada se plaća mesečno
Za Srbiju : Cene su bez PDV-a i obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

Uporedi pakete…

Najbolji izbor


POSLODAVAC

Uvoz i izvoz podataka o zaposlenima iz excel tabela

Integracija sa BiznisSoft, Akord i Minimax

Organizacioni delovi, smene i lokacije + upload dokumenata poslodavca

Prilagođavanje šablona-dokumenata koje koristi aplikacija

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Email obaveštenja o isteku odsustva

Email obaveštenja o isteku knjižice/dozvole

Timovi


SISTEMATIZACIJA

Radna mesta sa opisom poslova i šifrarnicima(SRB)

Izvoz podataka u excel format


KANDIDATI

Administracija podataka o kandidatima + upload dokumenata kandidata

Izvoz podataka u excel format


ZAPOSLENI

Administracija podataka o zaposlenima + upload dokumenata zaposlenih

Izrada dokumenata o radnom odnosu (ugovori, aneksi, sporazum i rešenja) i odsustvima (rešenja) na osnovu šablona

Kolektivno produženje ugovora o radu na određeno vreme + izrada dokumenta na osnovu šablona

Kolektivni odmor + izrada dokumenta na osnovu šablona

Izvoz podataka u excel format

GDPR

Treninzi i obuke + izrada dokumenta na osnovu šablona

Ocena rada

Zaduženje opreme + izrada dokumenta na osnovu šablona

Dozvole, knjižice i pregledi + izrada dokumenta na osnovu šablona

Ocena rada

Kazne i nagrade + izrada dokumenta na osnovu šablona

Prekovremeni rad + izrada dokumenta na osnovu šablona

Troškovi zaposlenih + izrada dokumenta na osnovu šablona


EVIDENCIJA RADA

Prijava za rad - evidentiranje dolaska, odlaska, privatnog izlaska, službenog izlaska i pauze

Raspored rada - određivanje trajanja rada u okviru perioda iz prijave rada (pojedinačna izrada karneta)

Masovna prijava - masovna izrada karneta za više zaposlenih za jedan ili više dana

Mesečni i Dnevni karnet

Mesečna Rekapitulacija - automatska klasifikacija evidentiranih sati rada i odsustava na zakonske kategorije - dnevni rad, noćni rad, prekovremeni rad itd.

Rekapitulacija zaposlenog po mesecima

Plan rada - planiranje rada po nedeljama i definisanje radnih dana 


IZVEŠTAJI

- svi izveštaji imaju opciju Izvoz podataka u excel format

Zaposleni - pregled 

Zaposleni - godišnji odmori 

Zaposleni - istek ugovora 

Zaposleni - odsustva 

Zaposleni - promene u radnom odnosu 

Zaposleni - neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Zaposleni - zarada

Zaposleni - zaduženja

Zaposleni - treninzi i obuke

Zaposleni - dozvole, knjižice i pregledi

Zaposleni - troškovi

Zaposleni - kazne i nagrade

Prijava za rad - pregled

Prijava za rad - prijavljeni bez rasporeda

Raspored rada - kašnjenje sa odjavom

Raspored rada - kašnjenje sa prijavom

Raspored rada - dnevnik rada