Najčešća pitanja…

Najčešća pitanja…

Za korišćenje aplikacije potreban je pristup internetu i internet browser (Chrome, Edge, Mozzila…). Nema lokalnih instalacija.

Da. Aplikaciji je moguće pristupiti putem mobilnog telefona koji ima pristup internetu. Pristup se vrši putem internet browsera (Chrome, Safari…)

Spisak dokumenata koje aplikacija izrađuje za korisnike iz Srbije  možete naći na ovom linku

Da. Aplikacija izrađuje dokumenta prilagođena propisima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.

Da. Aplikacija izrađuje dokumenta prilagođena propisima u Crnoj Gori

Ne. Obuka korisnika za rad u aplikaciji je besplatna.

Da. Moguće je najpre ograničavanje u odnosu na organizacioni deo ili lokaciju. Primer : Korisnik X vidi samo zaposlene iz organizacionog dela MAGACIONERI ili korisnik Y vidi samo zaposlene iz lokacije Prodavnica 5 Voždovac.
Isto tako, postoje i razne uloge korisnika koji vide samo određene module (Smenovođa, Šef, Portir, HR itd.)

Radno vreme korisničke službe je od 09:00 do 15:00 časova.
Korisnička služba je dostupna putem chat u aplikaciji, putem emaila podrska@kadrovska.app i putem telefona +381605709453.

Problem u radu sa aplikacijom možete prijaviti putem linka : Prijavi problem

Da. Aplikacija ima email podsetnike i to :
– podsetnik o isteku ugovora
– podsetnik o početku odsustva
– podsetnik o isteku odsustva
– podsetnik o isteku dozvole

Više o ovoj funkciji saznajte na 📽️ linku.

Da. Moguće je izvršiti uvoz podataka o zaposlenima putem excel tabela koje generiše aplikacija. Prethodno je neophodno izvršiti početna podešavanja.

Da. Moguće je vršiti prilagođavanje dokumenata – šablona koje koristi aplikacija potrebama korisnika.

Da. Ukoliko je aktivirana opcija Zahtevi moguće je da se zaposleni loguju u svoju verziju aplikacije i podnose zahteve za odsustva. Više o zahtevima saznajte na linku

Da. U okviru aplikacije je moguće formirati timove zaposlenih iz različitih organizacionih jedinica, različitih radnih mesta i kroz filtere kreirati izveštaje.

U svakom prikazu u kome se nalazi dugme Excel moguće je podatke koji se prikazuju izvesti u excel tabelu. Preporuka je da kroz filter kreirate odgovarajući prikaz podataka pre izvoza.

Aplikacija se trenutno može povezati sa uređajma Cosec/Matrix i Erviko. Ukoliko uređaji koji koristite imaju centralni server i ukoliko centralna aplikacija tih uređaja ima API preko koga možemo preuzeti podatke – povezivanje je moguće.

Da, podaci koje korisnik unese u aplikaciju su njegovo vlasništvo.

Da. Aplikacija omogućava produžetak radnog odnosa i izradu aneksa/ponude za više zaposlenih odjednom.

Više o ovoj funkciji saznajte na 📽️ linku.

Aplikacija ne izrađuje dokumenta za koja je prethodno potrebno sprovesti odgovarajuće procedure, utvrditi činjenice, fiksirati dokaze i izraditi adekvatno i pravno valjano obrazloženje :
– Rešenje o otkazu ugovora o radu usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena (čl. 179. st. 5. tač. 1. Zakona o radu)
– Rešenje o otkazu ugovora zbog odbijanja zaposlenog da zaključi aneksa ugovora(čl. 179. st. 5. tač. 2. Zakona o radu)
– Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog neostvarovanja rezultata rada (čl. 170. st. 1. Zakona o radu)
– Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne dicipline (čl. 179. st. 3. Zakona o radu)
– Rešenje o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze (čl. 179. st. 2. Zakona o radu)
– Rešenje o izricanju mera za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radne obaveze (čl. 179a. Zakona o radu)
– Rešenje o naknadi štete (čl. 163. Zakona o radu)

Da. Aplikacija izrađuje dve vrste izveštaja o godišnjem odmoru :
– Izveštaj odsustva – korisnik bira period u kome želi da zna da li je neko od zaposlenih na odsustvu. Isto tako, korisnik može izabrati vrstu odsustva (godišnji odmor) i tako videti ko je na godišnjem odmoru u zadatom periodu.
Izveštaj godišnji odmor – korisnik može izabrati dve godine i aplikacija će mu prikazati na koliko je dana zaposleni imao pravo na godišnji odmor u toj godini, koliko je dana “istrošio” i koliko mu je dana preostalo. Sjajan alat za kontrolu “starog” i “novog” godišnjeg odmora.