Početna

Mi imamo #rešenje!

Softver za HR administraciju

Brza izrada kadrovskih dokumenata

Rad sa timovima

Tačni izveštaji

Evidencija radnog vremena

dokumenta0505
izveštaj0505
Karneti0505
TImovi0505

Šta je #kadrovska?

Kadrovska je softver koji pomaže firmama 👇 da digitalizuju rad HR administracije

Pregled najvažnijih #funkcija

dokumenta

Rad sa dokumentima

✅ Automatizovana izrada dokumenata po našim modelima koje korisnik može prilagođavati svojim potrebama

✅ Brza i jednostavna pretraga dokumenata poslodavca i zaposlenih

✅ Dokumenta su usklađena sa Zakonom o radu za Srbiju, Republiku Srpsku, Federaciju Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru.

Pogledaj bazu dokumenata!
timovi

Timovi

✅ Jednostavno kreirajte i rasporedite zaposlene u timove za rad na Projektu X, za rad za Klijenta X, za Gradilište X, za rad na Teritoriji X, za Proizvod X itd.
✅ Kreirajte izveštaje prema Timovima
izveštaji

Izveštaji

✅ Ko je na bolovanju u tekućem mesecu?
✅ Ko ide na godišnji odmor u avgustu?
✅ Koliko sam iskoristio godišnjeg odmora u 2022 a koliko još imam iz 2021 godine?
✅ Kome ističe ugovor u novembru i decembru?
✅ Ko je sve zadužio telefon?
✅ Kako smo ocenili rad zaposlenih u martu?
✅ Sa kim smo sve zaključili aneks o promeni zarade u prvoj polovini godine?
podsetnik

Email podsetnici

✅ Email podsetnik o isteku ugovora
✅ Email podsetnik o početku odsustva zaposlenog
✅ Email podsetnik o isteku odsustva zaposlenog
✅ Email podsetnik o isteku sanitarne knjižice ili radne dozvole
Odmori

Godišnji odmori

✅ Zaposleni mogu da se uloguju u aplikaciju i podnose zahteve za korišćenje godišnjeg odmora
✅ Poslodavac može odobravati korišćenje godišnjeg odmora u više nivoa
✅ Poslodavac može zaposlenom dostavljati rešenje o korišćenju godišnjeg odmora putem aplikacije
karneti

Evidencija radnog vremena (Karneti)

✅ Evidentiranje trajanja radnog vremena zaposlenih (na poslu, pauza, privatni izlazak, službeni izlazak,)
✅ Integracija sa sistemima Martix/Cosec i Erviko za očitavanje RFID karica.
✅ Automatizovana izrada Karneta i Satnica. Karnet je dnevni/mesečni pregled koliko je zaposleni radio ili bio na odsustvu. Satnice su razvrstavanje radnih sati ili sati odsustva na zakonske kategorije (dnevni rad, prekovremeni rad, noćni radi, rad na državni praznik, broj sati na godišnjem odmoru, broj sati na bolovanju...)
Pogledaj koje kategorije sati Kadrovska koristi