Cene paketa

Cene paketa

Najprodavaniji paket

Broj zaposlenih 

broj zaposlenih koji se mogu administrirati putem aplikacije

max 100

Neograničen broj

Preporuka za firme sa 500+ zasposlenih

950 EUR

  • Neograničen broj zaposlenih

  • Neograničen broj korisnika

  • Neograničen broj firmi

  • Neograničen broj verifikatora

  • Bez naknade po zaposlenom za zahteve

  • Bez naknade za integraciju sa uređajima

  • Besplatni saveti za implementaciju

  • 50% popsta na webinare MojSavetnik.com

  • 50% popusta na radionice MojSavetnik.com

Cena za prvog korisnika 

korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka

70 EUR

105 EUR

Cena za dodatnog korisnika 

korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka

45 EUR

60 EUR

Rad sa više firmi

cena za svaku dodatnu firmu

70 EUR

Podnošenje zahteva za odsustvo 

cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo

1 EUR

Cena za verifikatora

ovaj korisnik odobrava podnete zahteve za odsustva i naplaćuje se samo ako taj korisnik nije korisnik admin

45 EUR

Integracija sa uređajima 

interacija sa uređajima za čekiranje Erviko i Cosec/Matrix

60 EUR

Korisnička podrška 

- korisnička zona
- YouTube kanal


- email konsultacije
- telefonske konsultacije

- slack zajednica

- korisnička zona

- YouTube kanal

- email konsultacije

- telefonske konsultacije

- slack zajednica

- asistencija pri početnim podešavanjima

- korisnička zona

- YouTube kanal

- email konsultacije

- telefonske konsultacije

- slack zajednica

- asistencija pri početnim podešavanjima
- slack kanal ili viber grupa za direktni kontakt

Naknada se plaća mesečno
Za Srbiju : Cene su bez PDV-a i obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

Uporedi pakete…

Najbolji izbor


POSLODAVAC

Rad sa više firmi (poslodavaca)

Uvoz i izvoz podataka (zaposleni, radna mesta, organizacioni delovi)

Prilagođavanje dokumenata potrebama klijenta

Email obaveštenja o isteku ugovora o radu

Email obaveštenja o isteku odsustva

Email obaveštenja o početku odsustva

Email obaveštenja o isteku dozvole i osiguranja

Administracija dokumenata poslodavca

Rad sa timovima

Podnošenje zahteva za odsustvo od strane zaposlenih

Integracija sa uređajima za čekiranje


SISTEMATIZACIJA

Administracija radnih mesta


KANDIDATI

Administracija podataka o kandidatima 


ZAPOSLENI

Administracija podataka o zaposlenima 

Izrada dokumenata 

Masovno produženje ugovora o radu na određeno vreme 

Kolektivni odmor 

GDPR

Zaduženja

Troškovi

Timovi

Treninzi i obuke

Ocena rada

Dozvole i osiguranje

Kazne i nagrade

Prekovremeni rad

Istorija zaposlenog

Arhiva dokumenata zaposlenog


EVIDENCIJA RADA

Dnevne aktivnosti - evidentiranje dolaska, odlaska, privatnog izlaska, službenog izlaska i pauze

Raspored rada - određivanje trajanja rada u okviru perioda iz prijave rada (pojedinačna izrada karneta)

Masovna prijava - masovna izrada karneta za više zaposlenih za jedan ili više dana

Mesečni i Dnevni karnet

Satnice - automatska klasifikacija evidentiranih sati rada i odsustava na zakonske kategorije - dnevni rad, noćni rad, prekovremeni rad itd.

Plan rada - planiranje rada po nedeljama i definisanje radnih dana 


IZVEŠTAJI

- svi izveštaji imaju opciju Izvoz podataka u excel format

Zaposleni - pregled 

Zaposleni - godišnji odmori 

Zaposleni - istek ugovora 

Zaposleni - odsustva 

Zaposleni - promene u radnom odnosu 

Zaposleni - neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Zaposleni - zarada

Zaposleni - zaduženja

Zaposleni - treninzi i obuke

Zaposleni - dozvole i osiguranje

Zaposleni - troškovi

Zaposleni - kazne i nagrade

Zaposleni - ocena rada

Prijava za rad - pregled

Prijava za rad - prijavljeni bez rasporeda

Raspored rada - kašnjenje sa odjavom

Raspored rada - kašnjenje sa prijavom

Raspored rada - dnevnik rada