Cene paketa

Broj zaposlenih 

broj zaposlenih koji se mogu administrirati putem aplikacije

ako se radi sa više firmi posmatra se ukupan broj zaposlenih svih firmi 

do 100

do 800

801-2.000

2.001 +

do 800

801-2.000

2.001 +

Cena za prvog korisnika 

korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka

70 EUR

105 EUR

145 EUR

175 EUR

jedinstvena mesečna cena

950 EUR

jedinstvena mesečna cena

1.450 EUR

jedinstvena mesečna cena

2.500 EUR

Cena za dodatnog korisnika 

korisnik je lice koje pristupa aplikaciji i vrši obradu podataka

45 EUR

60 EUR

80 EUR

110 EUR

Rad sa više firmi

cena za svaku dodatnu firmu

70 EUR

70 EUR

70 EUR

  • Neograničen broj korisnika

  • Neograničen broj firmi (povezana pravna lica u jednoj zemlji)

  • Neograničen broj verifikatora

  • Bez naknade po zaposlenom za zahteve

  • Bez naknade za integraciju sa uređajima

Podnošenje zahteva za odsustvo 

cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo

1 EUR

1 EUR

1 EUR

Cena za verifikatora

ovaj korisnik odobrava podnete zahteve za odsustva i naplaćuje se samo ako taj korisnik nije korisnik admin

45 EUR

45 EUR

45 EUR

Integracija sa uređajima 

interacija sa uređajima za čekiranje Erviko i Cosec/Matrix

60 EUR

60 EUR

60 EUR

Naknada se plaća mesečno
Za Srbiju : Cene su bez PDV-a i obračun se vrši po srednjem kursu NBS na dan izrade računa

Broj zaposlenih 

do 100

Broj zaposlenih 

do 800

Broj zaposlenih 

801-2.000

Broj zaposlenih 

 2.001 +

Broj zaposlenih 

do 800

Broj zaposlenih 

801-2.000

Broj zaposlenih 

 2.001 +

Cena za prvog korisnika 

70 EUR

Cena za prvog korisnika 

105 EUR

Cena za prvog korisnika 

145 EUR

Cena za prvog korisnika 

175 EUR

jedinstvena mesečna cena

950 EUR

jedinstvena mesečna cena

1.450 EUR

jedinstvena mesečna cena

2.500 EUR

Cena za dodatnog korisnika 

45 EUR

Cena za dodatnog korisnika 

60 EUR

Cena za dodatnog korisnika 

80 EUR

Cena za dodatnog korisnika 

110 EUR

  • Neograničen broj korisnika

  • Neograničen broj firmi (povezana pravna lica u jednoj zemlji)

  • Neograničen broj verifikatora

  • Bez naknade po zaposlenom za zahteve

  • Bez naknade za integraciju sa uređajima

Rad sa više firmi

Rad sa više firmi

70 EUR

Rad sa više firmi

70 EUR

Rad sa više firmi

70 EUR

Podnošenje zahteva za odsustvo 

Podnošenje zahteva za odsustvo 

cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo

1 EUR

Podnošenje zahteva za odsustvo 

cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo

1 EUR

Podnošenje zahteva za odsustvo 

cena po zaposlenom kome je omogućeno podnošenje zahteva za odsustvo

1 EUR

Cena za verifikatora

Cena za verifikatora

ovaj korisnik odobrava podnete zahteve za odsustva i naplaćuje se samo ako taj korisnik nije korisnik admin

45 EUR

Cena za verifikatora

ovaj korisnik odobrava podnete zahteve za odsustva i naplaćuje se samo ako taj korisnik nije korisnik admin

45 EUR

Cena za verifikatora

ovaj korisnik odobrava podnete zahteve za odsustva i naplaćuje se samo ako taj korisnik nije korisnik admin

45 EUR

Integracija sa uređajima 

Integracija sa uređajima 

60 EUR

Integracija sa uređajima 

60 EUR

Integracija sa uređajima 

60 EUR