Uporedi pakete

Uporedi pakete

Napomena : linkovi vode do prikaza funkcije na YouTube kanalu

POSLODAVAC

Uvoz i izvoz podataka

(zaposleni, radna mesta, organizacioni delovi)

Email obaveštenja
- istek ugovora o radu
- istek odsustva

- početak odsustva
- isetek dozovle, osiguranja, licence, radne dozvole

Rad sa timovima

- zaposleni se preko svog maila loguju u poseban deo aplikacije
- moguće je kreirati više nivoa odobravanja
- moguće je imati ulogu korisnika koji samo izrađuje dokumenta nakon što su svi prethodno odobrili
- zaposleni preuzima dokument o odsustvu iz aplikacije
- obaveštavanje o odobravanju/odbijanju putem emaila i aplikacije

Integracija sa uređajima za čekiranje


SISTEMATIZACIJA

Administracija radnih mesta

- dodavanje radnih mesta
- određivanje iznosa zarade

- šifrarnici

- export pregleda u excel


KANDIDATI

Administracija podataka o kandidatima 

 - dodavanje i ocenjivanje kandidata

- CV i drugih dokumenata

- export pregleda u excel


ZAPOSLENI

- opšti i dodatni podaci

- kalkulator minulog rada

- podaci o osiguranim članovima porodice

- evidentiranje podataka o radnom odnosu i promenama (zasnivanje, proemene, prestanak)
- evidentiranje podatka o odsustvima

Izrada dokumenata iz radnog odnosa (zasnivanje, promene, prestanak) i odsustava

MASOVNI ANEKSI

- kreiranje promene u radnom odnosu za čekirane zaposlene

- izrada aneksa i ponude za svakog zaposlenog pojedinačno

- kreiranje ZIP fajla sa svim aneksima i ponudama za čekirane zaposlene

Masovni aneks - promena zarade

Masovni aneks - promena radnog mesta 

Masovni aneks - promena radnog mesta i zarade

Masovni aneks - prelazak na dokumenta Kadrovska.app 

Masovni aneks - promena iz određenog u neodređeno 

Kolektivni godišnji odmor 

- kreiranje promene u odsustvima odnosu za čekirane zaposlene

- izrada Rešenja o kolektivnom godišnjem odmoru

GDPR

- evidentiranje radnje (pristanak, zahtev)
- izrada dokumenta 
- export pregleda u excel

- evidentiranje zaduženja/razduženja opreme/vozila/licenci
- izrada dokumenta 
- export pregleda u excel

Troškovi

- evidentiranje troškova dolazak i odlazak sa rada/službeni put
- izrada dokumenta 
- export pregleda u excel

Timovi

- dodavanje zaposlenog u tim
- isključenje zaposlenog iz tima

Treninzi i obuke

- evidentiranje aktivnosti oko treninga, obuke, stručnog ispita
- izrada dokumenta 
- export pregleda u excel

Ocena rada

- evidentiranje ocenjivanja po osnovu radnog učinka i drugih osnova
- export pregleda u excel

Dozvole i osiguranje

- evidentiranje podataka o radnim dozvolama, osiguranju, sanitarnim knjižicama, lekarskom pregledu, vozačkoj dozvoli
- email podsetnik
- export pregleda u excel

Kazne i nagrade

- evidentiranje podataka o kaznama i nagradama
- izrada dokumenta za nagradu
- export pregleda u excel

Prekovremeni rad

- evidentiranje datih naloga o prekovremenom radu
- izrada dokumenta
- export pregleda u excel

Istorija zaposlenog


EVIDENCIJA RADA

Dnevne aktivnosti 

- evidentiranje dolaska, odlaska, privatnog izlaska, službenog izlaska i pauze

Raspored rada

- određivanje trajanja rada u okviru perioda iz Dnevnih aktivnosti 

Masovna prijava

- masovna izrada karneta za više zaposlenih za jedan ili više dana

Dnevni karnet
- dnevni pregled rada i odsustava

Mesečni karnet
- kalendarski pregled radnih sati i odsustava po danima 

Satnice 

- automatska klasifikacija evidentiranih sati rada i odsustava na zakonske kategorije - Pregled kategorija sati koje klasifikuje aplikacija

Plan rada 

- planiranje rada po nedeljama
- određivanje radnih dana 
- određivanje trajanja praznika
- kreiranje Satnica


IZVEŠTAJI

- svi izveštaji imaju opciju Izvoz podataka u excel format

Zaposleni - pregled 

Zaposleni - promene u radnom odnosu 

Zaposleni - neiskorišćeni godišnji odmor (šteta)

Zaposleni - zarada

Zaposleni - penzija

Zaposleni - zaduženja

Zaposleni - treninzi i obuke

Zaposleni - dozvole i osiguranje

Zaposleni - troškovi

Zaposleni - kazne i nagrade

Zaposleni - ocena rada

Prijava za rad - pregled

Prijava za rad - prijavljeni bez rasporeda

Raspored rada - kašnjenje sa odjavom

Raspored rada - kašnjenje sa prijavom

Raspored rada - dnevnik rada