Preporuči i zaradi 💸

Preporuči i zaradi 💸

Zašto da preporučim kontakt osobu?

💡 Ideja je da nam predložite potencijalnog korisnika našeg softvera Kadrovska.app kome biste pomogli da reši probleme u HR administraciji i da za to ostvarujete posredničku proviziju za sve vreme važenja ugovora.

Koga mogu preporučiti kao kontakt osobu?

Idealna osoba koju možete da preporučite kao kontakt je :
✅osoba koja se bavi izradom i administracijom HR i kadrovske dokumentacije (ugovori, rešenja, aneksi, izveštaji, otkazi, godišnji odmori, zaduženja…) ili
✅ HR menadžer, Direktor operacija ili Direktor ljudskih resursa koji želi da uvede red u kadrovsku administraciju, izveštavanje i procese u HR/kadrovskoj službi a
✅koja radi u firmi u kojoj ne koriste softver za HR/kadrovsku administraciju ili koriste softver kojim nisu zadovoljni.

Šta trebam da uradim pre preporučivanja kontakt osobe?

Pre preporuke kontakta potrebno je :
✅da pozovete kontakt osobu i upoznate je sa činjenicom da postoji naš softver Kadrovska.app i da ćete je preporučiti kao kontakt osobu
✅pošaljete joj prezentaciju koju možete skinuti sa ovog linka kako bi se kontakt osoba upoznala dodatno sa glavnim opcijama softvera

Ukoliko kontakt osoba bude zainteresovana da sazna više o našem softveru i ukoliko dobijete izričitu njenu saglasnost da njene podatke ostavite na ovom sajtu, preporučite je preko kontakt forme 👇

Šta se dešava nakon što preporučim kontakt osobu?

Nakon što primimo informaciju o preporučenoj kontakt osobi :
✅ kontaktiraćemo Vas da se upoznamo 🤝i razmenimo dodatne informacije
✅ kontaktiraćemo kontakt osobu i probaćemo da zakažemo online prezentaciju 🍀
🔶 obaveštavaćemo Vas emailom o svakoj fazi procesa 📬
✅ ukoliko dođe do zaključenja ugovora, obaveštavamo Vas o tome i krećemo u realizaciju 💸

Kako ja mogu da zaradim novac?

Ako firma u kojoj radi kontakt osoba koju ste preporučili zaključi ugovor o korišćenju našeg softvera, imate pravo na bruto 10% vrednosti ugovora za sve vreme trajanja ugovora pod sledećim uslovima :
✅ ukoliko imate konsultantsku firmu, svakog meseca nam fakturišete 10% od vrednosti ugovora na ime posredničke provizije;
✅ ukoliko nemate firmu, svakog meseca Vam uplaćujemo 10% vrednosti ugovora umanjeno za poreze i doprinose po ugovoru o delu.

Šta se dešava ako iz iste firme dobijete više preporuka?

Pravo na naknadu se stiče preko kontakt osobe i zbog toga je jako bitno da osobu koju želite da preporučite upoznate sa procesom i činjenicom da ćete je preporučiti i da ne bi trebalo da prihvata druge preporuke.

Kako mogu da dobijem dodatne informacije?

Sve dodatne informacije možete dobiti na telefon 060-570-944-5 ili putem emaila jovana@kadrovska.app.

    Podaci o osobi koja daje preporuku

    Podaci o osobi koju preporučujem