Kadrovska 3.1.8.

info1123

Kadrovska 3.1.8.

a. Izmena u naslovima

Radi što lakšeg razumevanja funkcija, izvršena je izmena naslova i to tako što je Rekapitulacija preimenovana u Satnice

b. Filteri kod Masovne prijave

Dodati su novi filteri kod funkcije Masovna prijava koji imaju dvostruku funkciju.

  • Izbor filtera pre klika na dugme Pronađi ima funkciju filtriranja zaposlenih. Npr. ako se odabere Tim1 i klikne na dugme Pronađi prikazaće se svi zaposleni koji su dodeljeni u Tim1 (Zaposleni/Dodatni podaci)
  • Izbor filtera pre klika na dugme Sačuvaj ima za posledicu da se zaposleni rasporede u npr. odabrani Tim. Npr. Ako želim da Peru i Miku koji su dodeljeni u Tim1 rasporedim da su radili u Tim2 potrebno je da najpre kliknem na filter Tim1 i kliknem na dugme Pronađi, zatim čekiram Peru i Miku i onda kliknem na filter Tim2, kliknem na ček box Automatsko raspoređivanje i kliknem na dugme Sačuvaj.

Bitno : sada je obavezno izabrati samo jedan od filtera pre nego što se klikne na dugme Sačuvaj

c. Filteri u rasporedu rada

Dodati su filteri radi lakšeg pregleda podataka.

d. Filteri kod Mesečnog karneta

Dodat je filter Radni tim koji zelenom bojom obeležava dane u kojima je zaposleni radio u izabranom timu. Npr. ako želim da vidim kojim danima je Pera radio u Tim1 najpre kliknem na filter Zaposleni i odaberem Peru, zatim kliknem na Radni tim i odaberem Tim1 i aplikacija će dane u kojima je Pera radio u Tim1 obeležiti zelenom bojom.

e. Izmena kod odsustva

Nakon što se sačuva odsustvo nije moguće vršiti izmene, već je moguće samo ga obrisati.
Naime, primetili smo da korisnici u Planu rada odrede radne dane zatim odrede odsustvo i nakon toga izvrše izmenu radnih dana u Planu rada i to dovede do poremećaja prethodnih podataka i može voditi do eventualno netačnih dokumenata.