Legenda

Copy of izveštaji284

Radni sati

 • FS – Mesčni fond radnih sati (broj radnih dana x 8h)
 • DR – Dnevni rad
 • DRP – Prekovremeni dnevni rad (ostvareni sati rada preko 8h dnevno ili 40h nedeljno)
 • NR – Noćni rad (od 22:00 do 06:00)
 • NRP – Prekovremeni noćni rad (preko 8h dnevno ili 40h nedeljno u periodu od 22 do 06:00)
 • DPR – Dnevni rad na dan državnog praznika
 • DPRN – Noćni rad na dan državnog praznika (od 22:00 do 06:00)
 • DPRP – Prekovremeni rad na dan državnog praznika (preko 8h dnevno ili 40h nedeljno)
 • DPRPRN – Prekovremeni noćni rad na dan državnog praznika (ostvareni sati rada preko 8h dnevno ili 40h nedeljno u periodu od 22 do 06:00)
 • DPN – Naknada zarade za dan državnog praznika

Odsustva

 • VP – Verski praznik
 • B30 – Bolovanje do 30 dana
 • B31 – Bolovanje preko 30 dana
 • PO – Plaćeno odsustvo
 • NO – Neplaćeno odsustvo
 • GO – Godišnji odmor
 • SD – Slobodan dan
 • OR – Odsustvo sa rada radi nege deteta
 • PB – Porodiljsko odsustvo
 • NI – Neopravdani izostanak
 • UR – Udaljenje sa rada
 • SL – Službeni put
 • MR – Mirovanje radnog odnosa

Saldo

 • UO – Ukupno ostvareno sati rada
 • UN – Ukupno neizvršeni časovi rada
 • UNN – Ukupno neizvršeni časovi za koje se ne prima naknada
 • V – Višak sati preko punog fonda sati
 • UPR – Ukupni prekovremeni rad (limit 32h mesečno za Srbiju)