Legenda

Copy of izveštaji284

Radni sati

 • FS Mesečni fond radnih sati (broj radnih dana x 8h)
 • DR Dnevni Rad
 • DR – P (DRP) – Dnevni Rad Prekovremeni – ostvareni sati rada preko 8h dnevno ili 40h nedeljno u periodu od 06:00 do 22:00)
 • NR Noćni Rad (od 22:00 do 06:00)
 • NR – P (NRP) – Noćni Rad Prekovremeni (preko 8h dnevno ili 40h nedeljno u periodu od 22 do 06:00)
 • DP – N (DPN)  Državni Praznik Naknada
 • DP – DR (DPDR) – Državni Praznik Dnevni Rad
 • DP – NR (DPNR) – Državni Praznik Noćni Rad (od 22:00 do 06:00)
 • DP – DR – P (DPDRP) – Državni Praznik Dnevni Rad Prekovremeni (preko 8h dnevno ili 40h nedeljno)
 • DP – NR – P (DPNRP) Državni Praznik Noćni Rad Prekovremeni (ostvareni sati rada preko 8h dnevno ili 40h nedeljno u periodu od 22 do 06:00)

Odsustva

 • VP Verski Praznik
 • B30 Bolovanje do 30 dana
 • B31 Bolovanje preko 30 dana
 • PO Plaćeno Odsustvo
 • NO Neplaćeno Odsustvo
 • GO Godišnji Odmor
 • SD Slobodan Dan
 • OR Odsustvo sa Rada radi nege deteta
 • POD Porodiljsko ODsustvo
 • NI Neopravdani Izostanak
 • UR Udaljenje sa Rada
 • SL Službeni Put
 • MRMirovanje Radnog odnosa

Saldo

 • UOUkupno Ostvareno sati rada i odsustva
 • UNUkupno Neizvršeni časovi rada
 • UNNUkupno Neizvršeni časovi za koje se ne prima Naknada
 • V – Broj sati preko punog fonda sati
 • UPRUkupni PRekovremeni rad (limit 32h mesečno za Srbiju)
 • WR  Ukupan Rad bez odsustva
 • WN – Ukupan Noćni rad