Šabloni

sabloniiii
 • Broj dokumenata : 82
 • Poslednje ažuriranje izvršeno : 22.12.2023 u 13:59
 • Oznake :
  • Srbija : 🇷🇸
  • Federacija Bosne i Hercegovina : 🇧🇦(f)
  • Republika Srpska : 🇧🇦(rs)
  • Crna Gora : 🇲🇪

Ugovori o radu (18)

Bez pravilnika o radu 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 1. Ugovor o radu na neodređeno vreme – fiksna zarada (bruto)
 2. Ugovor o radu na neodređeno vreme – fiksna zarada (neto i bruto)
 3. Ugovor o radu na neodređeno vreme – zarada po radnom satu
 4. Ugovor o radu na neodređeno vreme (probni rad) – fiksna zarada (bruto)
 5. Ugovor o radu na neodređeno vreme (probni rad) – fiksna zarada (neto i bruto)
 6. Ugovor o radu na neodređeno vreme (probni rad) – zarada po radnom satu
 7. Ugovor o radu na određeno vreme – fiksna zarada (bruto)
 8. Ugovor o radu na određeno vreme – fiksna zarada (neto i bruto)
 9. Ugovor o radu na određeno vreme – zarada po radnom satu
Sa pravilnikom o radu 🇷🇸
 1. Ugovor o radu na neodređeno vreme – fiksna zarada (bruto)
 2. Ugovor o radu na neodređeno vreme – fiksna zarada (neto i bruto)
 3. Ugovor o radu na neodređeno vreme – zarada po radnom satu
 4. Ugovor o radu na neodređeno vreme (probni rad) – fiksna zarada (bruto)
 5. Ugovor o radu na neodređeno vreme (probni rad) – fiksna zarada (neto i bruto)
 6. Ugovor o radu na neodređeno vreme (probni rad) – zarada po radnom satu
 7. Ugovor o radu na određeno vreme – fiksna zarada (bruto)
 8. Ugovor o radu na određeno vreme – fiksna zarada (neto i bruto)
 9. Ugovor o radu na određeno vreme – zarada po radnom satu

Ugovori o radu van radnog odnosa (4)

 1. Ugovor o privremenim i povremenim poslovima 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 2. Ugovor o delu 🇷🇸
 3. Ugovor o dopunskom radu 🇷🇸 🇲🇪 🇧🇦(rs)
 4. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 🇷🇸

Aneksi ugovora o radu (16)

 1. Aneks – promena radnog mesta 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 2. Aneks – promena zarade – fiksna zarada (bruto) 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 3. Aneks – promena zarade – fiksna zarada (neto i bruto) 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 4. Aneks – promena zarade – zarada po satu 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 5. Aneks – promena radnog mesta i zarade – fiksna zarada (bruto) 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 6. Aneks – promena radnog mesta i zarade – fiksna zarada (neto i bruto) 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 7. Aneks – promena radnog mesta i zarade – zarada po satu 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 8. Aneks – produžetak radnog odnosa 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 9. Aneks – produžetak do isteka korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta 🇷🇸
 10. Aneks – produžetak Ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju 🇷🇸
 11. Aneks – rad od kuće 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 12. Aneks – kraj rada od kuće 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 13. Aneks – promena mesta rada 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 14. Aneks – promena radnog vremena 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 15. Aneks – promena iz određenog u neodređeno 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 16. Aneks – promena broja dana godišnjeg odmora 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪

Aneksi prelaska na dokumenta Kadrovska.app (12)

Bez pravilnika o radu – neodređeno 🇷🇸 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 1. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (bruto)
 2. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (neto i bruto)
 3. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – zarada po radnom satu
Bez pravilnika o radu – određeno 🇷🇸 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 1. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (bruto)
 2. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (neto i bruto)
 3. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – zarada po radnom satu
Sa pravilnikom o radu – neodređeno 🇷🇸
 1. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (bruto)
 2. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (neto i bruto)
 3. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – zarada po radnom satu
Sa pravilnikom o radu – određeno 🇷🇸
 1. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (bruto)
 2. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – fiksna zarada (neto i bruto)
 3. Aneks – prelazak na dokumenta kadrovske – zarada po radnom satu

Prestanak radnog odnosa (9)

 1. Rešenje – istek ugovora o radu 🇷🇸
 2. Sporazum – prestanak radnog odnosa 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 3. Sporazum – prestanak za privremene i povremene poslove 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 4. Sporazum – prestanak za dopunski rad 🇷🇸 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 5. Sporazum – prestanak za ugovor o delu 🇷🇸
 6. Rešenje – otkaz od strane zaposlenog 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 7. Rešenje – prestanak radnog odnosa – starosna penzija 🇷🇸
 8. Rešenje – prestanak radnog odnosa – invalidska penzija 🇷🇸
 9. Odluka – prestanak radnog odnosa 🇧🇦(f)

Odsustva (13)

 1. Rešenje – godišnji odmor 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 2. Rešenje – naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 3. Rešenje – kolektivni godišnji odmor 🇷🇸
 4. Rešenje – neplaćeno odsustvo 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 5. Rešenje – plaćeno odsustvo za verski praznik (muslimani) 🇷🇸
 6. Rešenje – plaćeno odsustvo za verski praznik (katolici) 🇷🇸
 7. Rešenje – plaćeno odsustvo za verski praznik (jevreji) 🇷🇸
 8. Rešenje – plaćeno odsustvo 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 9. Rešenje – plaćeno odsustvo za slavu 🇷🇸
 10. Rešenje – porodiljsko odsustvo 🇷🇸
 11. Rešenje – godišnji odmor srazmerni prestanak 🇷🇸
 12. Rešenje – godišnji odmor srazmerni zasnivanje 🇷🇸
 13. Rešenje – odsustvo sa rada radi nege deteta 🇷🇸

Razno (10)

 1. Potvrda obuka 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 2. Potvrda – razaduženje 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 3. Potvrda – zaduženje 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 4. Zahtev – korišćenje godišnjeg odmora 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 5. Izjava – GDPR 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 6. Izjava – putni troškovi (novac) 🇷🇸
 7. Izjava – putni troškovi (karta) 🇷🇸
 8. Izjava – putni troškovi (vozilo) 🇷🇸
 9. Rešenje – prekovremeni rad 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪
 10. Rešenje – isplata nagrade 🇷🇸 🇧🇦(f) 🇧🇦(rs) 🇲🇪