Godišnji odmor u svim oblicima :)

odmor

Godišnji odmor u svim oblicima :)

Jedan od dokumenata koje korisnici najčešće izrađuju u aplikaciji Kadrovska.app je Rešenje o godišnjem odmoru.

Kadrovska.apprazlikuje četiri vrste rešenja o godišnjem odmoru i to :

  1. rešenje o godišnjem odmoru
  2. rešenje o srazmernom godišnjem odmoru kod zasnivanja radnog odnosa
  3. rešenje o srazmernom godišnjem odmoru kod prestanka radnog odnosa
  4. rešenje o kolektivnom godišnjem odmoru.

Isto tako, aplikacija Kadrovska.app izrađuje i rešenje o naknadi štete za neiskorišćeni godišnji odmor.

Rešenje o godišnjem odmoru

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, korisnik unosi broj dana godišneg odmora na koje zaposleni ima pravo za svaku godinu rada. Ovo je fond dana godišnjeg odmora.

Prilikom izrade rešenja o godišnjem odmoru, aplikacija automatski obračunava broj raspoloživih dana, broj „utrošenih“ dana godišnjeg odmora i broj preostalih dana godišnjeg odmora tako da imate tačnu i preciznu evidenciju.

Zajedno sa Rešenjem o godišnjem odmoru, aplikacija izrađuje i Zahtev zaposlenog za korišćenje godišnjeg odmora.

https://www.youtube.com/watch?v=9wCTxCitwBE&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=3

Rešenje o srazmernom godišnjem odmoru kod zasnivanja radnog odnosa

Ukoliko se prilikom zasnivanja radnog odnosa čekira opcija srazmerni godišnji odmor, aplikacija će za godinu zasnivanja obračunati fond dana tako što će fond dana godišnjeg odmora staviti u relaciju sa brojem meseci rada zaposlenog u godini zasnivanja. Ovaj fond dana će za godinu zasnivanja biti prikazivan u izveštajima.

Ukoliko se i ne čekira ova opcija, moguće je izraditi Rešenje o srazmernom godišnjem odmoru kod zasnivanja radnog odnosa putem modula Odmori i odsustva i tom prilikom će aplikacija automatski obračunati fond dana za srazmerni godišnji odmor kao da je gornja opcija čekirana. Razlika je u tome što će u izveštajima, za godinu zasnivanja biti prikazivan pun fond dana a ne srazmerni broj dana.

https://www.youtube.com/watch?v=y011qf0BDrw&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=7

Rešenje o srazmernom godišnjem odmoru kod prestanka radnog odnosa

Da bi korisnik mogao da izradi ovo rešenje mora najpre prekinuti radni odnos zaposlenom. Nakon toga, putem modula Odmori i odsustva korisnik će izraditi Rešenje o srazmernom godišnjem odmoru kod prestanka radnog odnosa tako što će godišnji odmor biti određen počev od dana prestanka radnog odnosa pa unazad, a broj dana će biti određen tako što će pun fond dana godišnjeg odmora staviti u relaciju sa brojem meseci rada zaposlenog u godini prestanka.

https://www.youtube.com/watch?v=mqbo2PoezNA&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=17

 

Rešenje o kolektivnom godišnjem odmoru

Za one korisnike koji žele da zaposlenima odrede kolektivni godišnji odmor, omogućili smo da na jednostavan i brz način izrade rešenja za više zaposlenih.

https://www.youtube.com/watch?v=wE0cP3rVeio&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=16

Rešenje o naknadi štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Ukoliko se prilikom prestanka radnog odnosa čekira opcija za izradu Rešenja o naknadi štete za neiskorišćeni godišnji odmor, aplikacija vrši obračun broja dana neiskorišćenog godišnjeg odmora (po principu srazmenog u godini prestanka) i izrađuje rešenje.

https://www.youtube.com/watch?v=TaLymsRm_Jo&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=7