Kadrovska 3.1.4.

info1123

Kadrovska 3.1.4.

a. Obračun sati – odsustva

Dodali smo mogućnost određivanja trajanja odsustva. Ovo je važno jer se broj dana množi sa ovim fondom sati i prikazuje u Rekaputilaciji. Za sve poslodavce koji radnu nedelju (od 40 sati) koriste na drugačiji način, odnosno ne rade 5 dana po 8 sati, već rade 6 dana po 6:40 njima će odsustva u Rekapitulaciji po tom rasporedu biti obračunata tako što će se broj dana odsustva (npr.3) množiti sa 06:40.

b. Datum kreiranja odsustva

Kod izveštaja odsustva, dodali smo Datum kreiranja odsustva. Ovo je korisno za praćenje integriteta podataka od strane službe za obračun zarada ili rukovodstva Poslodavca jer se desi da od trenutka kada finansije preuzmu Rekapitulaciju za obračun zarade pa do stvarne isplate zarade dođe do promena u odsustvima i sada je to mogće pratiti i vršiti eventualne korekcije u obračunima.