Kadrovska 3.1.7.

info1123

Kadrovska 3.1.7.

a. Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Dodali smo novu vrstu radnog odnosa – rad van ranog odnosa stručno osposobljavanje i usavršavanje

Dodali smo prateća dokumenta :

  • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju
  • Aneks – produđžetak ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju