Kadrovska 3.1.9.

info1123

Kadrovska 3.1.9.

U verziji 3.1.9. Kadrovska donosi potpuno novi dizajn koji osim vizuelnih promena donosi i neke funkcionalne izmene radi lakšeg rada korisnika :

a. Zaglavlje tabele

Prilikom uspravnog “skrolovanja” zaglavlje tabele ostaje fiksirano.

b. Prva kolona tabele

Prilikom vodoravnog “skrolovanja” prva kolona tabele ostaje fiksirana.

c. Kalendar kod unosa datuma

Rešen je problem sa promenama veličine prozora za odabir datuma.

d. Stranica šabloni

Redizajniran je prikaz šablona

e. Tab Dokumenta je sada Tab Arhiva
f. Modul Prijava za rad je promenio naziv u Dnevne aktivnosti
g. Dugme Kolektivno produženje je sada Masovno produženje
h. Redizajniran je i pregled na mobilnom telefonu