Kadrovska 3.2.0.

info1123

Kadrovska 3.2.0.

a. Određivanje trajanja državnog praznika

Sada je preko modula Evidencija rada – Plan rada moguće određivanje trajanja državnog praznika. Naime, za poslodavce koji rade 6 dana u nedelji, radni dan traje 06:40. (40/6= 06:40). Kada se po rasporedu rada dan državnog praznika nađe u tom režimu, potrebno je odrediti njegovo trajanje.

Tako određeno trajanje se automatski prepisuje u Satnice u kolonu DPN.

Isto tako, sada je moguće odrediti kao radni dan i dan vikenda u koji se pada dan državnog praznika.

I to se auomtatski evidentira u Satnicama u koloni DPN.

b. Kreiranje satnica na osnovu Plana rada

Dodavanjem perioda rada u Planu rada sada je moguće kreirati Satnice.

Za pregled ovako unetih sati rada potrebno je kao izvor podataka u Satnicama odabrai Plan rada.

c. Nova Legenda i nove kolone

Sa novom Legendom i logikom nastanka oznaka možete se upoznati preko linka https://www.kadrovska.app/legenda/

Izmenjeni su nazivi sledećih kolona :
PB = POD
TB = OR
DPR = DPDR
DPRP = DPDRP
DPRN = DPNR
DPRPRN = DPNRP

Dodate su i tri nove kolone :
WR – ukupan rad bez odsustava i bez DPN (u svim kategorijama : dnevni rad + prekovremeni rad + noćni rad)
WN – ukupan noćni rad (“običan noćni” + “prekovremeni noćni” + noćni rad na dan državnog praznika)
WD – ukupan rad na državni praznik (dnevni rad + dnevni prekovremeni + noćni rad + noćni prekovremeni)