Kadrovska 3.2.3.

info1123

Kadrovska 3.2.3.

a. Izveštaj Zaposleni – Pregled

Dodali smo kolone :

 • Adresa
 • Email
 • RFID
 • Bruto, Neto, Zarada/Mesec
 • RFID
 • Tekući račun
 • Podatak o kvalifikaciji zaposlenog
 • Vrstu i stepen stručne spreme zaposlenog
 • Vrstu i stečen stručne spreme radnog mesta
b. Izveštaj Zaposleni – Odsustva

Dodali smo kolonu za pregled trajanja odsustva u danima.

c. Zaposleni – Radni odnos

Dodali smo kolone :

 • Radno mesto
 • Bruto, Neto, Zarada/Mesec
 • Broj dana godišnjeg odmora
 • Broj dana srazmernog godišnjeg odmora

Kombinacijom promena u filteru možete hronološki pratiti pratiti promene podataka.

d. Zaposleni – Dozvole i osiguranje

Dodali smo tri nova osnova :

 • Vozačka dozvola
 • Sertifikat
 • Razno

Za ove osnove možete koristiti podsetnike – Email obaveštenja iz modula Poslodavac-Opšti podaci.

e. Zaposleni – Plaćeno odsustvo

Dodali smo tri nova osnova :

 • Stručni ispit
 • Selidba van mesta rada
 • Polazak deteta u vrtić/školu