Kadrovska 3.2.4.

info1123

Kadrovska 3.2.4.

a. Izveštaji – dodavanje kolona

Kod izveštaja (osim izveštaja Zaposleni – Pregled jer već sadrži ove kolone) dodali smo dugme Dodaj kolone koje omogućava dodavanje kolona i to :

 • adresa
 • vrsta stručne spreme
 • stepen stručne spreme
 • pol
 • verski praznik
 • datum verskog praznika
 • topli oborok
 • regres
 • RFID
b. Izveštaj Zaposleni – Pregled
 • Dodali smo polje – Datum izveštaja
 • Dodali smo kolone :
  • Koeficijent
  • Iznos naknade (ako je rad van radnog odnosa)
  • Visina osnovice
  • Datum verskog praznika
  • Verski praznik

Dodavanjem polja Datum izveštaja omogućili smo vremensku dimenziju ovom izveštaju i to funkcioniše ovako :

 • odaberete Datum izveštaja i svi podaci se „posmatraju“ na taj dan
 • kroz filtere možete da filtrirate ko je na taj dan bio aktivan/neaktivan, ko je na taj dan bio na tom radnom mestu itd…

Znači, sada možete da vidite npr. koliko ste aktivinih zaposlenih imali na dan 31.12. (možete dodatno filtrirati u excelu muškarce, žene itd..) ili kolika je Peri zarada bila za mesec april 2023 (datum izveštaja 31.03.2023) ili ko je sve na dan 15.05. bio angažovan po osnovu Dopunskog rada itd.

c. Izveštaj Zaposleni – Zarada
 • Dodali smo polje – Datum izveštaja
 • Dodali smo kolonu Status radnog odnosa
 • Dodali smo filter Status radnog odnosa
d. Satnice

Razvrstavanje po vrsti radnog odnosa

Na slici se vidi da je zaposleni Marko Petrović u toku meseca koji se posmatra bio angažovan u 4 perioda i to u svakom periodu po drugoj vrsti radnog odnosa. Ovakav pregled olakšava analitiku sati po svakoj vrsti radnog odnosa u periodu koji se posmatra.

Razvrstavanje po radnom timu

Ukoliko je preko Masovne prijave ili Rasporeda rada kreiran raspored u određenom timu, sada se vrši razdvajanje po radnom timu uz obračun sati rada u svakom od timova.