Mali saveti za evidentičare…

evi

Mali saveti za evidentičare…

Evo malo praktičnih informacija za evidentičare ili za sve one koje muče karneti 📋 …uz napomenu da Kadrovska.rs ovo automatski preračunava📓

Zaposleni je zaključio ugovor o radu sa punim radnim vremenom.

Radna nedelja je određena ponedeljak-petak. 📅
Zaposleni je ponedeljak i utorak bio na godišnjem odmoru.
Radio je sredu, četvrtak i petak.
Znači ima 2×8 (godišnji odmor) i 3×8(rad) = 40 sati.⌛️
Ako bi radio i subotu, to bi bio prekovremeni rad.⛔️

Radna nedelja je određena ponedeljak-petak.📅
Zaposleni nije radio ponedeljak i utorak jer poslodavac nije imao posla ili iz bilo kog razloga koji ne zavisi od zaposlenog.
Radio je sredu, četvrtak i petak.
Ponedeljak i utorak se tretiraju prema čl. 116 Zakona o radu kao plaćeno odsustvo i zaposleni ima pravo na naknadu zarade.
Znači ima 2×8 (plaćeno odsustvo) i 3×8(rad) = 40 sati. ⌛️
Ako bi radio i subotu, to bi bio prekovremeni rad.⛔️

Radna nedelja je određena ponedeljak-petak.📅
Zaposleni je ponedeljak bio bolovanju a u utorak je bio neradni dan – državni praznik.
Radio je sredu, četvrtak i petak.
Znači ima 2×8 (bolovanje + državni praznik) i 3×8(rad) = 40 sati. ⌛️
Ako bi radio i subotu, to bi bio prekovremeni rad.⛔️