Produžetak radnog odnosa – aneks ugovora o radu ili novi ugovor?

aneks

Produžetak radnog odnosa – aneks ugovora o radu ili novi ugovor?

Kako da produžim radni odnos? Da li da zaključim novi ugovor o radu ili ili da zaključim aneks ugovora o radu?

Ugovor o radu i aneks ugovora o radu su zakonite opcije, iako se inspekcija rada često protivi zaključenju aneksa ugovora o radu kojim se produžava radni odnos, ovim putem ukazujemo na Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-1029/2015-02 od 16.11.2015. godine u kome se navodi da “…Iako Zakonom nije izričito propisano u članu 171, radni odnos zasnovan na određeno vreme može se produžiti aneksom ugovora o radu, u okviru maksimalnog roka utvrđenog u članu 37. stav 2. Zakona. U ovom slučaju obezbeđuje se kontinuitet radnog odnosa zasnovanog ugovorom o radu koji je produžen aneksom a koji je sastavni deo tog ugovora.”

Kadrovska.app podržava obe opcije. Ako korisnik odabere opciju produženja aneksom, aplikacija automatski izrađuje aneks i ponudu.

Produžetak radnog odnosa aneksom ugovora o radu

https://www.youtube.com/watch?v=WEzDprZJe8U&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=5

 

Kako odjednom izraditi aneks ugovora o radu za više zaposlenih?

Međutim, imajući u vidu da često trebate produžiti ugovor o radu velikom broju zaposlenih, razvili smo funkciju Kolektivno produženje. Ova funkcija omogućava da veoma lako i jednostavno izradite anekse i ponude kojim produžavate trajanje radnog odnosa za više zaposlenih u isto vreme.

https://www.youtube.com/watch?v=cQYry2sEKKo&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=13