Vesti

info1123
Vesti i noviteti

Vesti

Ocena rada

Dodali smo novi tab – Ocena rada u kome beležimo ko je dao ocenu (moguće od strnae više zaposlenih), za koji period, šta je ocenjivano, detaljniju napomenu a posotji i mogućnost za dodavanje fajla (npr. izveštaja itd.)
Filteri su podešeni tako da se već na nivou zaposlenog može kreirati mini izveštaj koji se može izvesti u excel.