Kadrovska 3.1.3.

info1123

Kadrovska 3.1.3.

Ocena rada

Dodali smo novi tab – Ocena rada koji predstavlja jedan od alata HR Analitike Kadrovska.app

Kod ove funkcije beležimo ko je dao ocenu (moguće od strane više zaposlenih), za koji period, šta je ocenjivano, detaljniju napomenu a posotji i mogućnost za dodavanje fajla (npr. izveštaja itd.)
Filteri su podešeni tako da se već na nivou zaposlenog može kreirati izveštaj koji se može izvesti u excel.