Kadrovska 3.1.1.

info1123

Kadrovska 3.1.1.

a. Klauzule za zaradu

Omogućili smo korisniku da direktno iz aplikacije vrši izmenu klauzule za zaradu, odnosno da je prilagođava svojim potrebama. 

b. Zakoni

Zakone koji se koriste u šablonima, definisali smo kao promenljivu tako da korisnik može da ih menja.

c. GDPR

Kod modula Zaposleni dodali smo tab GDPR u okviru koga korisnik može da vrši izradu Pristanka za obradu podataka o ličnosti  i da evidentirate sve radnje povodom obrade ličnih podatka zaposlenog. 
Važno : izjava o obradi podataka više nije sastavni deo šablona Ugovora o radu već se putem ovog modula izrađuje samostalno.

d. Putni troškovi

Ranije smo dodali modul tab Troškovi u moduli Zaposleni koji služi za evidentiranje troškova. 
Važno : izjava o putnim troškovima više nije sastavni deo šablona Ugovora o radu već se putem ovog modula izrađuje samostalno.

e. Izmene u šablonima
  • Izjava o obradi podataka o ličnosti više nije sastavni deo šablona Ugovor o radu već se izrađuje preko taba GDPR
  • Izjava o putnim troškovima više nije sastavni deo šablona Ugovor o radu već se izrađuje preko taba Troškovi
  • Klauzula za putne troškove u ugovorima o radu je izmenjena i precizirana
  • Kod izjavr za elektronsku poštu i krsnu slavu u šablonima Ugovor o radu dodata je rečenica – “Isto tako, dajem pristanak Poslodavcu da lične podatke iz ovog dokumenta unese u aplikaciju Kadrovska.app i iste obrađuje u skladu sa zakonom.”
  • Ponuda za aneks ugovora o radu je preimenovana u PONUDA-OBAVEŠTENJE i tehnički preuređena
  • Klauzle za zaradu i Zakoni su definisani kao programske promenljive