info1123

Vesti

Vesti i noviteti

Vesti

1. Izmene u funkcijama 

a. Klauzule za zaradu

Omogućili smo korisniku da direktno iz aplikacije vrši izmenu klauzule za zaradu, odnosno da je prilagođava svojim potrebama. 

b. Zakoni

Zakone koji se koriste u šablonima, definisali smo kao promenljivu tako da korisnik može da ih menja.

c. GDPR

Kod modula Zaposleni dodali smo tab GDPR u okviru koga korisnik može da vrši izradu Pristanka za obradu podataka o ličnosti  i da evidentirate sve radnje povodom obrade ličnih podatka zaposlenog. 
Važno : izjava o obradi podataka više nije sastavni deo šablona Ugovora o radu već se putem ovog modula izrađuje samostalno.

d. Putni troškovi

Ranije smo dodali modul tab Troškovi u moduli Zaposleni koji služi za evidentiranje troškova. 
Važno : izjava o putnim troškovima više nije sastavni deo šablona Ugovora o radu već se putem ovog modula izrađuje samostalno.

2. Izmene u šablonima

  • Izjava o obradi podataka o ličnosti više nije sastavni deo šablona Ugovor o radu već se izrađuje preko taba GDPR
  • Izjava o putnim troškovima više nije sastavni deo šablona Ugovor o radu već se izrađuje preko taba Troškovi
  • Klauzula za putne troškove u ugovorima o radu je izmenjena i precizirana
  • Kod izjavr za elektronsku poštu i krsnu slavu u šablonima Ugovor o radu dodata je rečenica – “Isto tako, dajem pristanak Poslodavcu da lične podatke iz ovog dokumenta unese u aplikaciju Kadrovska.app i iste obrađuje u skladu sa zakonom.”
  • Ponuda za aneks ugovora o radu je preimenovana u PONUDA-OBAVEŠTENJE i tehnički preuređena
  • Klauzle za zaradu i Zakoni su definisani kao programske promenljive