Kadrovska 3.2.7.

info1123

Kadrovska 3.2.7.

a. Kalendar

Kako bismo olakšali proces pregleda, izrade i planiranja odsustava, kreirali smo funkciju Kalendar koja omoguava kalendarski pregled odsustava i koju možete aktivirati u svakom trenutku bez obzira gde se nalazite u aplikaciji klikom na ikonicu kalendara sa desne strane ekrana.

Kliokm na ikonicu, otvara se mesečni kalendarski pregled.

Klikom na dan dobijate detaljne podatke o odsustvima za taj dan i prikazuju se svi zaposleni koji su na odsustvu tog dana.

Filteri omogućavaju rad sa podacima.