Prestanak radnog odnosa

otkaz

Prestanak radnog odnosa

Prestanak radnog odnosa je regulisan u čl. 175. Zakona o radu, pa je određeno da radni odnos može prestati :

 • istekom roka za koji je zasnovan;
 • kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju;
 • sporazumom između zaposlenog i poslodavca;
 • otkazom ugovora o radu od strane poslodavca ili zaposlenog;
 • na zahtev roditelja ili staratelja zaposlenog mlađeg od 18 godina života;
 • smrću zaposlenog;
 • u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Isto tako, u čl. 176. Zakona o radu određeno je da zaposlenom prestaje radni odnos nezavisno od njegove volje i volje poslodavca:

 • ako je na način propisan zakonom utvrđeno da je kod zaposlenog došlo do gubitka radne sposobnosti – danom dostavljanja pravnosnažnog rešenja o utvrđivanju gubitka radne sposobnosti;
 • ako mu je, po odredbama zakona, odnosno pravnosnažnoj odluci suda ili drugog organa, zabranjeno da obavlja određene poslove, a ne može da mu se obezbedi obavljanje drugih poslova – danom dostavljanja pravnosnažne odluke;
 • ako zbog izdržavanja kazne zatvora mora da bude odsutan sa rada u trajanju dužem od šest meseci – danom stupanja na izdržavanje kazne;
 • ako mu je izrečena mera bezbednosti, vaspitna ili zaštitna mera u trajanju dužem od šest meseci i zbog toga mora da bude odsutan sa rada – danom početka primenjivanja te mere;
 • u slučaju prestanka rada poslodavca, u skladu sa zakonom.
 

Kako je to rešeno u aplikaciji kadrovska.app?

U aplikaciji Kadrovska.app koristimo tri statusa radnog odnosa i to :

 • Aktivan :
  • radni odnos je na neodređeno vreme i nije prekinut (termin prekinut koristimo u kontekstu funkcije u aplikaciji)
  • radi odnos je na određeno vreme i još uvek nije istekao i nije prekinut
 • Istek – radni odnos je na određeno vreme i istekao je ali nije prekinut
 • Neaktivan – radni odnos je prekinut

Aplikacija Kadrovska.app nudi sledeće opcije za prestanak radnog odnosa :

 • Istek ugovora o radu + dokument
 • Otkaz od strane zaposlenog + dokument
 • Tehnološki višak
 • Otkaz od strane poslodavca – disciplina
 • Otkaz od strane poslodavca – radna obaveza
 • Odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu
 • Sporazum + dokument
 • Smrt zaposlenog
 • Neostvarivanje rezultata rada
 • Penzija – starosna + dokument
 • Penzija – invalidska + dokument

Evo kako izgleda izrada Sporazuma o prestanku radnog odnosa u aplikaciji Kadrovska.app :

https://www.youtube.com/watch?v=s8mGxl_jUz8&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=14

Čemu služi status “istek”?

Status Istek ima funkciju dodatnog podsetnika da je zaposlenom “istekao” radni odnos i podseća da je potebno ili produžiti radni odnos ili prekinuti radni odnos.

Zašto se za neke vrste prestanka izrađuje dokument a za neke ne?

Aplikacija Kadrovska.app izrađuje dokumenta za sve one slučajeve koje je moguće šablonirati. Za određene vrste prestanka radnog odnosa potrebno je prethodno sprovesti postupak na osnovu upozorenja, odnosno potrebno je u obrazloženju rešenja o prestanku radnog odnosa identifikovati sve dokaze,  sve činjenice i na kraju izvršiti pravilnu kvalifikaciju prema odredbama zakona i/ili opšteg akta a što onemogućava proces automatizacije pri izradi dokumenta.

Da li postoji izveštaj – kome ističe ugovor u određenom periodu?

Da, postoji ovaj izveštaj i njemu možete pristupiti preko modula Izveštaji / Zaposleni – Istek ugovora. Ovaj izveštaj možete koristiti da pregledate kome ističe ugovor u određenom periodu (opseg vremena).

Da li postoji izveštaj – kome je sve prestao radni odnos u određenom periodu?

Da, postoji ovaj izveštaj i njemu možete pristupiti preko modula Izveštaji / Zaposleni – Pregled. Ovaj izveštaj, između ostalog, možete koristiti i da pregledate kome je prestao radni odnos u određenom periodu (opseg vremena).