Šabloni – tajni sastojak Kadrovska.app

continuious_documentation

Šabloni – tajni sastojak Kadrovska.app

U tekstu Jedan sasvim običan dan..pisali smo o problemima sa kojima se susreće kadrovska služba. Jedan od njih je svakakako izrada modela dokumenata koje u aplikaciji Kadrovska.app zovemo šabloni.

Radeći sa klijentima, identifikovali smo sledeće probleme :

  • nedostatak vremena da se prate izmene propisa iz oblasti radnih odnosa
  • nedostatak iskustva da se izradi dokument u skladu sa zakonom
  • ogroman utrošak vremena da na “popunjavanje” podataka u dokumentima

Zaključak je jasan, potrebno je napraviti sistem koji će omogućiti korisnicima  :

  • da im na raspolaganju budu šabloni dokumenata izrađeni u skladu sa zakonom
  • da mogu da menjaju sadržinu dokumenata i prilagođavaju svojim potrebama
  • da mogu brzo i jednostavno da popune podatke, odnosno da ne moraju da prekucavaju podatke prilikom svake izrade dokumenta

Evo kako smo to rešili :

https://www.youtube.com/watch?v=z9lpVxHYw0s&list=PL8ZdlN9ab67ZD-iu3qcp-f_sW5HIqZC4o&index=5

 

Na ovaj način rešili smo izradu ugovora o radu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, rešenja za godišnji odmor, sporazuma o prestanku radnog odnosa, rešenja o otkazu ugovora o radu na zahtev zaposlenog i još mnogo mnogo toga.

https://www.youtube.com/watch?v=Cm-9OfMDkww&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2

Nakon toga, utvrđujemo problem masovne izrade dokumenata. Naime, klijenti su često tražili da im rešimo problem masovne izrade aneksa ugovora o radu kojim produžavaju trajanje ugovora o radu na određeno vreme. Više o ovome pisali smo na temu – Produžetak radnog odnosa.

Kako je aplikacija Kadrovska.app nastala iz potrebe da se rešavaju problemi i ovaj zahtev klijenata smo uspešno rešili :

https://www.youtube.com/watch?v=cQYry2sEKKo&list=PL8ZdlN9ab67baVcSx4UpsvZuxSYhXCkX2&index=13

Bitno je napomenuti da nismo izvršili automatizaciju izrade onih dokumenata čiju izradu prati prethodna procedura izricanja upozorenja iz čl. 180 Zakona o radu (otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze/discipline) ili obaveštenja iz čl. 180a Zakona o radu (ne ostvaruje rezultate rada ili nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi), kao ni rešenja kojim se otkazuje ugovor o radu u smislu čl. 179. st. 5. tzv. “tehnološki višak” jer izradu ovih dokumenata treba da prati prethodna analiza dokaza, činjenica i na kraju tačna i potpuna pravna kvalifikacija u odnosu na Opšti akt (Pravilnik o radu) odnosno Zakon o radu a što je za sada preveliki zadatak za aplikaciju Kadrovska.app

Na kraju, set dokumenata koji smo integrisali je dovoljan za 99% procesa i dokumenata svake kadrovsle službe, tako da Vas pozivamo da se prijavite za besplatno testiranje aplikacije i uverite se sami.