Email podsetnici

email

Email podsetnici

Zašto mi treba email podsetnik za istek ugovora o radu?

Ugovori o radu na određeno vreme stvaraju obavezu kadrovskoj službi da vodi računa o njihovom produžetku. Naši email podsetnik za istek ugovora o radu rešava ovaj problem. Kadrovska služba treba pre isteka ugovora, da proveri da li poslodavac želi da produži ugovor zaposlenom i na koji period. Dodatni problem za kadrovsku službu nastaje kada ima više ovakvih zaposlenih kojima ugovoi “ističu” u različitim periodima meseca. U ovim situacijama se kadrovska služba “dovija” nekim podsetnicima, raznoraznim beleškama ali sve to nije dovoljno i usled drugih obaveza često dolazi do propuštanja da se produži radni odnos.

Koje su posledice ako ne produžim ugovor o radu?

Pođimo najpre od Zakona o radu :

  • U čl. 175. st. 1. tač. 1. Zakona o radu određeno je da radni odnos prestaje istekom roka za koji je zasnovan.
  • U čl. 37. st. 6. Zakona o radu određeno je da ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Naime, ako ne produžite radni odnos (aneksom ugovora o radu ili novim ugovorom), istekom roka na koji je ugovor o radu na određeno vreme zaključen – radni odnos prestaje. Najčešće kadrovska služba dođe do ove informacije onda kada zaposleni ode kod lekara i oni mu kažu “nije vam overena knjižica” ili kada inspekcija rada zatraži dokumentaciju zaposlenog.

Ukoliko, pak zaposleni nastavi da radi kod poslodavca i pored toga što mu je ugovor o radu “istekao” dolazi do preobražaja radnog odnosa i smatraće se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređno vreme. Ovo je veliki problem za kadrovsku službu jer se poslodavcu nameće status zaposlenog koji on evidentno nije želeo.

This image has an empty alt attribute; its file name is baner-1.png

Kako Kadrovska.app rešava problem email podsetnika?

Kako bi rešili ovaj problem, aplikacija Kadrovska.app ima funkciju email obaveštenja. Naime, korisnik može podesiti da ga aplikacija 7/15/30 dana pre isteka ugovora o radu obaveštava o tome da zaposlenom ističe ugovora o radu i to slanjem emaila na jednu ili više adresa istovremeno. Ako se korisnik opredeli da ga aplikacija obavesti 7 dana pre isteka ugovora o radu, ona će svakog dana do isteka ugovora (šestog dana, petog dana itd..) slati email sa obaveštenjem da zaposlenom ističe ugovor o radu.

Pored obaveštavanja o isteku ugovora o radu, aplikacija Kadrovska.app omogućava obaveštavanje i o isteku odsustva (primer : kada se zaposleni vraća sa godišnjeg odmora ili bolovanja), kao i obaveštavanje o isteku knjižica/dozvola (primer : kada zaposlenom ističe sanitarna knjižica).

https://www.youtube.com/watch?v=TgDTKCLw9E8&list=PL8ZdlN9ab67ZD-iu3qcp-f_sW5HIqZC4o&index=3