Kadrovska 3.1.5.

info1123

Kadrovska 3.1.5.

a. Timovi

Dodali smo opciju kreiranja i upravljanja Timovima.

U modulu Poslodavac vrši kreiranje Timova. Tim može da bude projekat (želim da pratim zaposlene koji rade na projektu Novi proizvod), klijent (želim da pravim zaposlene koji rade za klijenta), gradilište (želim da pratim zaposlene koji rade na gradilištu X) , region (želim da pratim zaposlene koji rade u regionu Istočna Srbija) itd. Zaposleni može biti angažovan u više timova.

Zatim se u modulu Zaposleni vrši dodavanje zaposlenog Timu.

Moguće je filtriranje timova kod modula Zaposleni i kod Izveštaja.

b. Prekovremeni rad

Aplikacija ima dva sistema za obračun prekovremenog rada u Rekapitulaciji.

 • Prvi – svaki dnevni rad preko 8h i nedeljni rad preko 40h je tretiran kao prekovremeni rad u kolonama :
  • kolona DRP (dnevni prekovremeni rad) – zaposleni je radio od 08:00 do 17:00. U kolonu DRP se upisuje 01:00.
  • kolona NRP (noćni prekovremeni rad) – zaposleni je radio od 14:00 do 23:00 od čega je od 14:00 do 22:00 redovan dnevni rad, a od 22:00 do 23:00 noćni prekovremeni rad jer je zaposleni radio preko 8 časova u periodu od 22:00 do 06:00. U kolonu NRP se upisuje 01:00.
  • kolona DPRP (državni praznik prekovremeni rad) – zaposleni je na dan državnog praznika radio od 08:00 do 17:00. U kolonu DPRP se upisuje 01:00.
  • kolona DPRPRN  (državni praznik prekovremeni noćni rad) – zaposleni je na dan državnog praznika radio od 14:00 do 23:00 od čega je od 14:00 do 22:00 redovan dnevni rad, a od 22:00 do 23:00 državni praznik noćni prekovremeni rad jer je zaposleni radio preko 8 časova u periodu od 22:00 do 06:00. U kolonu DPRPRN  se upisuje 01:00.
 • Drugi (novi) – prekovremeni rad se ne tretira u prethodno navedenim kolonama već :
  • sati iz kolone DRP (dnevni prekovremeni rad) upisuju se u kolonu DR (dnevni rad)
  • sati iz kolone NRP (noćni prekovremeni rad) upisuju se u kolonu NR (noćni rad)
  • sati iz kolone DPRP (državni praznik prekovremeni rad) upisuju se u kolonu DPR (državni praznik rad)
  • sati iz kolone DPRPRN  (državni praznik prekovremeni noćni rad) upisuju se u kolonu DPRN (državni praznik noćni rad)
  • svi ti prekovremeni sati rada se sada zbirno evidentiraju u koloni V (višak sati preko mesečnog fonda sati) i na poslodavcu je da odredi prirodu njihovog tretmana.
 • Ova opcija se čekira u modulu Poslodavac-Podešavanja.
c. Plaćeno odsustvo

Dodali smo osnov za plaćeno odsustvo – Selidba zaposlenog.

d. Mesečni karnet – filteri

Dodali smo filtere Radno mesto i Timovi kod Mesečnog karneta.

e. Rekapitulacija – filteri

Dodali smo filtere Radno mesto, Vrsta radnog odnosa i Timovi kod Rekapitulacije.

f. Izveštaji – filteri

Svi filteri u izveštajima su Multiselect (omogućavaju filtriranje po više opcija istovremeno)