Kadrovska 3.1.6.

info1123

Kadrovska 3.1.6.

a. Email podsetnici

Dodali smo Email podsetnik za početak odsustva kao i nove periode za “podsećanje”.

b. Izveštaj o ocenama zaposlenih

Dodali smo Izveštaj o ocenama zaposlenih.

Zaposlenom se ocene dodeljuju u modulu Zaposleni, tab Ocena rada.

b. Novi filteri u izveštajima

U svim izveštajima smo dodali filtere :
– datum zasnivanja od-do
– datum prestanka od-do
– mesto rada
– aktivan danas

Sa praktičnim primerima izveštaja možete se upoznati na ovom linku.